Βίλα

Τοποθεσία: Εκάλη – Αττική
Τύπος: Βίλα
Κατασκευή: Ολόκληρη η Βίλα
Διάρκεια Κατασκευής: 14 μήνες
Έτος: 2016 – 2017