Υπό Κατασκευή

Ensuring the delivery within budget & timetable

Zante Maris Hotel

Τοποθεσία: Ζάκυνθος
Κατασκευή: Ξυλουργικά – Τσιμεντοκονίες – Διαχείριση – Έπιπλα – Κουφώματα
Έτος: 2019

Κτίριο Ευαγγελίστριας

Τοποθεσία: Αθήνα
Τύπος: Ξενοδοχείο
Κατασκευή: Ολική Ανακατασκευή
Διάρκεια Κατασκευής: 12 Μήνες
Έτος: 2018 – 2019