Κατασκευή γραφείων NOVIBET

Τοποθεσία: Ηράκλειο Αθήνα
Τύπος: Κατασκευή γραφείων
Κατασκευή: Ολοκληρωμένη Κατασκευή
Διάρκεια Κατασκευής: 60 ημέρες
Έτος: 2019