Κτίριο

Τοποθεσία: Βόλος – Μαγνησία
Τύπος: Γραφεία
Κατασκευή: Ολική Ανοικοδόμηση
Διάρκεια Κατασκευής: 10 μήνες
Έτος: 2014 – 2015