Ηρώδου Αττικού Project

Πλήρης Ανακατασκευή Διαμερίσματος στην Ηρώδου Αττικού
Τοποθεσία: Ηρώδου Αττικού –  Αθήνα
Τύπος: Διαμέρισμα
Κατασκευή: Πλήρης ανακατασκευή
Διάρκεια Κατασκευής: 10 μήνες
Έτος: 2022 – 2023