Διαμέρισμα στο Κολωνάκι

Τοποθεσία: Κολωνάκι
Τύπος: Διαμέρισμα
Κατασκευή: Ανοικοδόμηση
Διάρκεια Κατασκευής: 10 μήνες
Έτος: 2017 – 2018