ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ BLOCK722

Τοποθεσία: Αθήνα Κέντρο
Τύπος: Γραφειακοί Χώροι
Κατασκευή: Πλήρης Ανακατασκευή
Διάρκεια Κατασκευής: 4 μήνες
Έτος: 2019
Φωτογράφος: Γιώργος Σφακιανάκης