ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ BLOCK722

Τοποθεσία: Αθήνα Κέντρο
Τύπος: Γραφειακοί Χώροι
Κατασκευή: Πλήρης Ανακατασκευή
Διάρκεια Κατασκευής: 4 μήνες
Έτος: 2019

Photographer: Giorgos Sfakianakis
Image editor: Maria Siorba

Interior Architecture: BLOCK722
Interior and Styling: BLOCK722
Lighting Design: Gruppo Linea Light

Sculptures: Pantelis Chandris, Jerome Perreira, Benoit Averly
Weaving art: Chryssa Georgiou