Πολυκατοικία

Τοποθεσία: Νέο Ψυχικό – Αττική
Τύπος: Διαμερίσματα
Κατασκευή: Ολόκληρο το κτίριο
Διάρκεια Κατασκευής: 12 μήνες
Έτος: 2007 – 2008