Πολυκατοικία

Τοποθεσία: Βριλήσσια – Αττική
Τύπος: Διαμερίσματα
Κατασκευή: Ολόκληρο το κτίριο
Διάρκεια Κατασκευής: 14 μήνες
Έτος: 2007 – 2008