Κατάστρωμα Πισίνας

Τοποθεσία: Δροσιά – Αττική
Τύπος: Πισίνα
Κατασκευή: Ξυλουργικά
Διάρκεια Κατασκευής: 2 μήνες
Έτος: 2014