Κατασκευή Πισίνας

Τοποθεσία: Πόρτο Χέλι
Τύπος: Πισίνα
Κατασκευή: Ολόκληρη η Πισίνα
Διάρκεια Κατασκευής: 2 μήνες
Έτος: 2018