Ανακαίνιση διαμερίσματος

Τοποθεσία: Βουλιαγμένη
Τύπος: Διαμέρισμα
Κατασκευή: Ολική Ανακαίνιση
Διάρκεια Κατασκευής: 2 μήνες
Έτος: 2019